فرایند تولید

1. کارخانه ما

2. QC مواد

2. QC مواد

3. برش

3. برش

3. برش

4. اولین پولیش

5. مونتاژ

6. چسب

7. QC

8. میخکوبی

9. پرداخت

10. QC

11. درایو لولا و بست

12. رنگ آمیزی

12. رنگ پریدن

13. حکاکی

13. حکاکی لیزری

14. QC

14. QC

15. آماده بسته بندی

16. مواد بسته بندی

16. بسته بندی

17. به خوبی بسته بندی شده است

18. بارگیری کانتینر

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29